CZ EN

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v transformovaných fondech k 31.03.2013

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v transformovaných fondech k 31.03.2013
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1q 2013
Penzijní připojištění 1) Počet 2 372 117 2 534 436 2 621 881 2 739 556 2 963 730 3 279 727 3 593 645 3 936 357 4 207 236 4 394 522 4 527 774 4 565 741 5 134 862 5 078 886
Přírůstek (%)   6,8 3,5 4,5 8,2 10,7 9,6 9,5 6,9 4,5 3,0 0,8 12,5 -1,1
Penzijní připojištění s vedenými příspěvky zaměstnavatele 2) Počet 416 421 567 745 650 209 727 992 801 627 927 930 1 028 850 1 129 618 1 222 639 1 261 525 1 284 736 1 271 934 1 317 563 1 343 910
Přírůstek (%)   36,3 14,5 12,0 10,1 15,8 10,9 9,8 8,2 3,2 1,8 -1,0 3,6 2,0
Státní příspěvky poukázané za příslušné období Objem (mld. Kč) 2,470 2,658 2,770 2,930 3,222 3,683 4,162 4,651 5,088 5,347 5,510 5,602 5,913 1,681
Přírůstek (%)   7,6 4,2 5,8 10,0 14,3 13,0 11,7 9,4 5,1 3,1 1,7 5,6 -71,6
Příspěvky účastníků 3) Objem (mld. Kč) 9,084 10,040 10,957 11,770 13,146 15,335 17,607 20,211 21,887 22,955 23,218 23,426 25,493 7,888
Přírůstek (%)   10,5 9,1 7,4 11,7 16,7 14,8 14,8 8,3 4,9 1,1 0,9 8,8 -69,1
Průměrný měsíční státní příspěvek Objem (Kč) 88,98 90,24 89,83 96,02 97,73 98,65 102,19 103,85 104,87 105,18 105,00 105,43 108,03 113,34
Přírůstek (%)   1,4 -0,5 6,9 1,8 0,9 3,6 1,6 1,0 0,3 -0,2 0,4 2,5 4,9
Průměrný měsíční příspěvek účastníka Objem (Kč) 326,17 340,27 354,02 383,69 396,84 407,90 430,75 449,67 450,53 443,91 439,55 441,65 464,95 531,11
Přírůstek (%)   4,3 4,0 8,4 3,4 2,8 5,6 4,4 0,2 -1,5 -1,0 0,5 5,3 14,2

Poznámky:

1) Stav ke konci období; údaj uvádí počet připojištění, která nejsou v evidenci ukončena2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů
2) Stav ke konci období od účinnosti novely zákona č. 42/1994 Sb. zákonem č. 170/1999 Sb. (od 3.8.1999)
3) Příspěvky účastníků jsou uvedeny bez příspěvků placených zaměstnavateli za své zaměstnance
4) Veškeré údaje jsou z evidence Ministerstva financí a jsou uvedeny za příslušné období (pokud není uvedeno jinak)

Související informace

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.03.2013

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář