CZ EN

Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.03.2013

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem (dále jen „zákon o penzijním připojištění“), provozují penzijní společnosti prostřednictvím transformovaného fondu.

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k datu 31.03.2013 evidováno celkem 5,079 mil. neukončených penzijních připojištění. Jejich počet se oproti konci roku 2012 snížil o 56 tis., což představuje pokles o 1,1 %. Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012. Od 01.01.2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „zákon o doplňkovém penzijním spoření“).

V 1. čtvrtletí roku 2013 činil objem vyplacených státních příspěvků na penzijní připojištění 1,68 mld. Kč, což je o 271 mil. Kč více než za 1. čtvrtletí předchozího roku. Proti stejnému období loňského roku vzrostl v 1. čtvrtletí roku 2013 také objem příspěvků účastníků v penzijním připojištění, a to o cca 2 mld. Kč na hodnotu 7,9 mld. Kč. S tím souvisí také výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka, který se zvýšil proti konci roku 2012 o 14 % na hodnotu 531 Kč. V 1. čtvrtletí roku 2013 bylo evidováno 1.344 tis. neukončených penzijních připojištění, na něž zaměstnavatel v průběhu penzijního připojištění alespoň jednou přispěl.

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření vzniká na základě smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, přičemž touto smlouvou se penzijní společnost zavazuje shromažďovat a obhospodařovat prostředky účastníka v účastnickém fondu nebo více účastnických fondech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření.

K 31.03.2013 je podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi evidováno 8.725 neukončených doplňkových penzijních spoření. Během 1. čtvrtletí roku 2013 bylo uzavřeno celkem 8.727 nových smluv o doplňkovém penzijním spoření, z nichž do 45 byly převedeny prostředky z penzijního připojištění. U 981 doplňkových penzijních spoření byl v 1. čtvrtletí roku 2013 evidován příspěvek zaměstnavatele.

Na doplňkové penzijní spoření byly za 1. čtvrtletí roku 2013 vyplaceny státní příspěvky v celkové výši 1,53 mil. Kč.

Zpracoval odbor 36 – Státní kontrola a dozor na finančním trhu
V Praze dne 22.05.2013

Související informace

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář