CZ EN

Ministerstvo financí zahájilo veřejnou konzultaci k transpozici směrnice o distribuci pojištění

Veřejná konzultace - 1. července 2016 - 1. srpna 2016

Ministerstvo financí zahájilo veřejnou konzultaci k transpozici nové směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 o distribuci pojištění (IDD). Směrnice IDD nahrazuje dosavadní směrnici č. 2002/92/ES o zprostředkování pojištění (IMD) a přináší do oblasti sjednávání pojistných produktů a služeb oproti současné úpravě řadu nových regulatorních prvků. Ty odpovídají celkové koncepci Evropské komise k ochraně spotřebitele na finančním trhu, kterou lze identifikovat jak právě v sektoru pojišťovnictví, tak i na kapitálovém trhu a v oblasti spotřebitelských úvěrů. Podstatou této koncepce je zejména sjednocení regulatorních principů a ochrany spotřebitele napříč finančním trhem, zajištění stejné úrovně ochrany spotřebitele pro různé způsoby distribuce, posílení důrazu na srozumitelnost a srovnatelnost informací o finančních produktech a zvýšení nároků na profesionalitu osob působících v daném odvětví.

Směrnici IDD je nutné transponovat do českého právního řádu nejpozději k 23. 2. 2018. Jak je obvyklé, před vypracováním vlastního návrhu zákona nabízí Ministerstvo financí veřejnosti možnost vyjádřit se k tomu, jak by měla budoucí právní úprava v této oblasti vypadat – tj. jaké směrnicové diskrece by měla ČR využít, jaké tuzemské problémy na trhu by měl nový zákon řešit, v čem by se měla změnit stávající architektura regulace apod. K tomuto účelu Ministerstvo financí zpracovalo příslušný konzultační materiál, jehož součástí je i formulář pro odpovědi na jednotlivé konzultační otázky.

Předmětem veřejné konzultace jsou následující konzultační okruhy:

 • působnost – zprostředkovatelé doplňkového pojištění
 • působnost – flotily
 • působnost – samostatní likvidátoři pojistných událostí
 • odbornost – skupiny odbornosti
 • odbornost – kontinuální odborná příprava
 • důvěryhodnost
 • informační povinnosti
 • poradenství
 • vázaný a spojený prodej
 • mimosoudní řešení sporů
 • požadavky na dohled nad produktem a na jeho řízení
 • registr smluv
 • dohled nad neoprávněným podnikáním

Odpovědi na otázky, případně další podněty lze prostřednictvím přiloženého formuláře zasílat na adresu konzultace[at]mfcr.cz, a to nejpozději do pondělí 1. srpna 2016.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.