CZ EN

Aktualizované a nové překlady zákonů v oblasti kapitálového trhu do anglického jazyka

Dne 29. 5. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 96/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů.

V souvislosti s tím Ministerstvo financí publikuje aktualizované anglické překlady zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o dluhopisech a zákona o investičních společnostech a investičních fondech ve znění účinném k 13. 4. 2023.

Ministerstvo financí také publikuje anglické překlady zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu a nařízení vlády o investování investičních fondů, které dosud nebyly publikovány, rovněž ve znění účinném k 13. 4. 2023.

Případná vyjádření k překladu zákona lze zaslat do 1. 7. 2023 na elektronickou adresu ales.kralik(zavináč)mfcr.cz.

Překlady zákonů jsou dostupné zde.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář