CZ EN

Sněmovní tisk 571 vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Prezident republiky dne 4. května 2016 návrh zákona podepsal a následně pak také premiér. Zákon byl publikován ve Sbírce zákonů dne 17. května 2016 pod číslem 148/2016 Sb. a vstoupí v účinnost dne 1. června 2016. Zákonem se novelizují zejména:

  • zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 15/1998, o dohledu v oblasti kapitálového trhu, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Hlavním cílem návrhu je dosažení souladu právních předpisů ČR a EU, implementace evropských předpisů do českého právního řádu, dosažení proporcionality mezi právy a povinnostmi akcionářů ve vztahu k emitentovi a harmonizace právní úpravy správních poplatků v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon dále snižuje hranici pro minimální investici do fondů kvalifikovaných investorů při současné povinnosti administrátora tohoto fondu provést hodnocení vhodnosti investice pro investora (tzv. suitability test).

Zákon přispěje k vyšší atraktivitě fondového podnikání a českého kapitálového trhu a zajistí jeho lepší fungování při současném zvýšení ochrany spotřebitele. Zákona obsahuje převážně změny, jimiž se sleduje implementace evropských právních předpisů, konkrétně revidované transparenční směrnice, směrnice Omnibus II, nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů, směrnice UCITS V, nařízení ELTIF a novelu účetní směrnice. Zákon dále reviduje a precizuje výkladové nejasnosti ohledně některých stávajících transpozičních ustanovení.

Odborné veřejnosti se poskytuje několik doplňujících informací k tomuto zákonu. Publikuje se upravená zvláštní část důvodové zprávy odrážející změny, které byly provedeny pozměňovacími návrhy v Poslanecké sněmovně. Text aktualizované důvodové zprávy tak konvenuje zákonu ve znění, v němž byl vyhlášen ve Sbírce zákonů. Dále se publikuje též vyznačení změn provedených tímto zákonem, opět konvenující textu zákona ve znění, v němž byl vyhlášen ve Sbírce zákonů.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.