CZ EN

MF předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů (říjen 2014)

8. října 2014 - 31. října 2014

Ministerstvo financí předložilo dne 8. října 2014 do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona obsahuje převážně změny, jimiž se sleduje implementace evropských právních předpisů, konkrétně revidované transparenční směrnice (2013/50/EU), směrnice Omnibus II (2014/51/EU), nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů (909/2014) a směrnice UCITS V (2014/91/EU). V souvislosti s výkladovými nejasnostmi ohledně některých stávajících transpozičních ustanovení jsou tato upřesněna.

Další úpravy dotčených zákonů jsou vyvolány potřebou reagovat na vývoj trhu a reflektují poznatky z praxe. Navrhované změny sledují zatraktivnění fondového podnikání a zjednodušení procesních otázek v oblasti kapitálového trhu, jakož i harmonizaci správních poplatků na úseku finančního trhu.

Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné materiály ve verzi předložené do vnějšího připomínkového řízení. Případná vyjádření k návrhu zákona lze zaslat do 31. října 2014 na elektronickou adresu kapitalovy.trh(zavináč)mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář