CZ EN

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. předložen vládě

Ministerstvo financí předložilo dne 3. března 2017 vládě návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Návrh nařízení vlády je předkládán v souvislosti se snahou o zatraktivnění fondového podnikání v České republice v reakci na praktické problémy zjištěné při jeho aplikaci. Zejména se ruší investiční limity související s investováním fondů kvalifikovaných investorů. Změny se týkají v dílčích oblastech také fondů kolektivního investování, kde se zejména upřesňuje transpozice a provádí se některé terminologické změny.

Návrh nařízení vlády dále zejména upřesňuje transpozici, zejména s ohledem na přechodné 6 měsíční období při vzniku fondu (mimo jiné i při přeměně na podřízený fond) a s ohledem na definici investičního cenného papíru ve směrnici UCITS. Návrh nařízení vlády také upřesňuje převzetí pravidel z obecných pokynů orgánů CESR a ESMA, zejména ve vztahu k pravidlům pro kolaterál při repo obchodech. Rovněž se v tomto nařízení navrhuje umožnit speciálním fondům investovat až 10 % svého majetku do fondů kvalifikovaných investorů a upřesňují se limity při investování speciálních fondů do jiných investičních fondů.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář