CZ EN

Dotazník zaměřený na finanční inovace v České republice

Ministerstvo financí v květnu zahájilo projekt, jehož cílem je podpořit potenciál financích inovací a využití dat ve finančních službách v České republice.

Výsledkem projektu bude studie k využití dat ve finančních službách, k otevřeným financím a k analýze vhodné podoby regulatorního sandboxu v České republice. Studii vypracuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která bude vycházet i z odpovědí respondentů z českého finančního trhu na dotazník, který je možné vyplnit do konce června.

K problematice otevřených financí se můžete vyjádřit i v aktuálních konzultacích Evropské komise k  druhé směrnici EU o platebních službách a v konzultaci zaměřené přímo na open finance, která je otevřená do 5. července 2022.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář