CZ EN

Ministerstvo financí zahájilo projekt na podporu finančních inovací a využití potenciálu dat ve finančních službách

Ministerstvo financí ČR zahájilo dne 5. května 2022 projekt, jehož cílem je podpořit potenciál FinTech aplikací a využití dat ve finančních službách v České republice.

Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím Nástroje pro technickou podporu (TSI) a realizován Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro podporu strukturálních reforem (DG REFORM).

Projekt bude zahrnovat studii k využití dat ve finančních službách a potenciálu zřízení sandboxu v České republice s cílem podpořit Fintech inovace na základě zlepšení sdílení a využívání dat.

Při této příležitosti náměstek ministra financí pro řízení sekce mezinárodních vztahů a finančních trhů ČR Jiří Georgiev přivítal na společném zahájení projektu představitele České národní banky, Evropské komise, OECD a průmyslových sdružení. Georgiev uvedl, že „vidí v podpoře FinTech inovací v ČR příležitost, jak rozšířit nabídku finančních služeb, podpořit hospodářský růst, zvýšit produktivitu práce, vytvořit pracovní místa, a zároveň umožnit uživatelům finančních služeb lepší kontrolu a využití potenciálu dat“, a zdůraznil, že „tento projekt napomůže k zlepšení využívání širšího potenciálu dat jak občany, tak finančními trhy“.

Generální ředitel DG REFORM Mario Nava připomněl, že Evropská komise si je již dlouho vědoma zásadního významu digitalizace. „FinTech je důležitým nástrojem pro větší efektivitu finančního sektoru, a tím spíše v souvislosti s trendem digitalizace a pandemií COVID-19. Cílem tohoto projektu je přispět k vytvoření FinTech ekosystému a  pobídek jak pro start-upy, tak pro zkušené podniky“. Dodal také, že DG REFORM letos spouští Akademii pro digitální finanční dohled s více než 20 dohledovými orgány EU, jedním z nich je např. Česká národní banka.

Nava také zdůraznil, že „další podpora FinTech inovací může potenciálně znamenat významné výhody pro českou ekonomiku. Sandbox podpoří lepší využívání finančních služeb všemi hospodářskými subjekty, čímž otevírá významný potenciál pro růst trhu, při zajištění jejich regulace, ochrany spotřebitelů, integrity trhu a finanční stability.“

Ředitel OECD pro finanční a podnikatelské záležitosti Carmine Di Noia projekt a jeho cíl podpořit FinTech inovace uvítal a uvedl, že „projekt podpoří FinTech inovace a zaměří se na data, přičemž maximalizuje přínosy digitální transformace pro českou ekonomiku a zároveň napomůže zvládat  rizika a vypořádat se s nezamýšlenými důsledky pro finanční trhy, spotřebitele a ekonomiku. Používání sandboxů napříč Evropou a ve světě se ukázalo být jednou z důležitých cest, jak bezpečně a kontrolovaně dohlížet na rozvoj inovativních finančních řešení.“

Alex Ivančo Ředitel odboru Finančních trhy III Ministerstva financí, který má projekt na starosti, zdůraznil, že „využití potenciálu dat je pro Českou republiku a Evropu cestou k tomu, jak prosperovat v této nové digitální éře“.

Zřízení FinTech sandboxu je součástí Digitálního pilíře Národního plánu obnovy České republiky, který se zaměřuje na digitální technologie a jehož cílem je vytvoření sandboxů v regulovaných odvětvích v souladu s prioritami EU. Jeho úspěšné naplnění bude významné z politického, hospodářského a sociálního hlediska a přispěje k dosažení hlavních priorit unijních politik EU, k nimž náleží právě digitální transformace.

Pokud byste k tématu rádi přispěli, případně měli jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na: inovace@mfcr.cz

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář