CZ EN

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2012

Oddělení Analýzy finančního trhu zveřejnilo 29. 5. 2013 Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2012 (dále jen „Zpráva“). Zpráva je zpracovávána pravidelně jednou ročně, shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce a naznačuje trendy pro další období. Vedle analýzy dílčích oblastí finančního trhu a vládního sektoru obsahuje také zvláštní podkapitolu věnovanou reformě penzijního systému a výčet hlavních legislativních aktivit Ministerstva financí, které zasáhnou budoucí fungování finančního trhu. Zpráva se podrobně věnuje také působení Ministerstva financí v pracovních skupinách a výborech na evropské i globální úrovni.

Dokumenty ke stažení

OBSAH

 • Shrnutí vývoje v roce 2012
 • 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy
 • 1.1. Makroekonomická situace 
 • 1.2. Devizový trh
 • 2. Prostředky použitelné na finančním trhu
 • 3. Struktura úspor domácností
 • 4. Institucionální pohled na finanční trh
 • 4.1. Počty subjektů na finančním trhu
 • 4.2. Garanční schémata
 • 4.3. Hospodaření finančních institucí
 • 5. Úvěrové instituce a ostatní poskytovatelé financování aktiv
 • 5.1. Stabilita bankovního sektoru
 • 5.2. Aktiva bankovního sektoru
 • 5.3. Hospodářské výsledky bankovního sektoru
 • 5.4. Vývoj úrokových sazeb
 • 5.5. Vklady a úvěry
 • 5.6. Zadluženost domácností
 • 5.7. Hypoteční trh
 • 5.8. Stavební spořitelny
 • 5.9. Družstevní záložny
 • 5.10. Nebankovní poskytovatelé financování
 • 6. Kapitálový trh
 • 6.1. Regulovaný burzovní trh v ČR
 • 6.2. Energetická burza
 • 6.3. Obchodníci s cennými papíry
 • 6.4. Kolektivní investování
 • 7. Pojišťovny
 • 7.1. Vývoj životního a neživotního pojištění
 • 7.2. Hospodaření pojišťoven
 • 7.3. Zprostředkování pojištění
 • 8. Penzijní připojištění
 • 8.1. Reforma penzijního systému
 • 9. Vztah vládního sektoru k finančnímu trhu
 • 9.1. Hospodaření vládního sektoru
 • 9.2. Výhled hospodaření vládního sektoru pro období 2013-2016
 • 9.3. Dluh vládního sektoru s akcentem na státní dluh
 • 10. Aktivity MF a legislativa v oblasti finančního trhu
 • 10.1. Aktivity na evropské úrovni
 • 10.2. Aktivity na globální úrovni
 • 10.3. Evropská legislativa v oblasti finančního trhu
 • 10.4. Domácí legislativa v oblasti finančního trhu
 • 10.5. Nelegislativní aktivity MF v oblasti finančního trhu
 • Seznam tabulek
 • Seznam grafů
 • Seznam zkratek
 • Příloha 1: Legislativa finančního trhu
 • P1.1. Průřezové předpisy v oblasti finančního trhu
 • P1.2. Legislativa v oblasti kapitálového trhu
 • P1.3. Legislativa v oblasti bankovnictví, stavebního spoření a družstevních záložen
 • P1.4. Legislativa platebního styku a tržní infrastruktury
 • P1.5. Legislativa v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění
 • Příloha 2: Doplňující tabulky

 

Stručné shrnutí Zprávy o vývoji finančního trhu v roce 2012

Zdroj: MF - odbor 27; odd 2701 - Analýz finančního trhu

Anglická verze Zprávy o vývoji finančního trhu v roce 2012

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář