CZ EN

Vyhodnocení veřejné konzultace k transpozici směrnice o správcích úvěru a obchodnících s úvěry

Ministerstvo financí vyhodnotilo veřejnou konzultaci k transpozici směrnice o správcích úvěru a obchodnících s úvěry. Cílem konzultace bylo získat názory a náměty odborné veřejnosti na využití diskrecí obsažených v této směrnici. 

Konzultační materiál k transpozici směrnice o správcích úvěru a obchodnících s úvěry byl publikován na webových stránkách Ministerstva financí dne 2. prosince 2021. Odpovědi na veřejnou konzultaci bylo možné zasílat do 24. ledna 2022.

Do veřejné konzultace se zapojilo celkem osm subjektů. Odpovědi zaslali orgán dohledu, pět bank, dvě profesní sdružení. Došlé odpovědi zúčastněných respondentů využije Ministerstvo financí jako podklad při přípravě transpozičního zákona a rovněž budou sloužit jako podklad pro studii dopadů chystaného zákona. 

Ministerstvo financí děkuje všem, kteří se veřejné konzultace zúčastnili.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář