CZ EN

Vnější připomínkové řízení a veřejné konzultace k novele ZPKT

Ministerstvo financí dne 11. listopadu 2022 zahájilo vnější připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Připomínky může uplatnit i odborná veřejnost, a to nejpozději do 12. prosince 2022 zasláním na elektronickou adresu platebni.sluzby[at]mfcr.cz.

Důvodem předložení návrhu zákona je adaptace nařízení (EU) 2022/858 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU. Návrh zákona provádí úpravu definice investičního nástroje tak, aby byly obsaženy všechny investiční nástroje vedené na DLT (s využitím technologie distribuovaného registru) a dále obsahuje zmocnění pro Českou národní banku ke stanovení nižší mezní hodnoty evidovaných nebo obchodovaných nástrojů podle čl. 3 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858. Nařízení o pilotním režimu pak samo o sobě zavádí tři zvláštní licenční režimy tržní infrastruktury využívající technologii DLT: a) DLT MTF (mnohostranný obchodní systém), b) DLT settlement system (vypořádací systém), c) DLT trading settlement system (obchodní vypořádací systém).

Důvodem změny zákona o pojišťovnictví je skutečnost, že Evropská komise v souladu s čl. 300 směrnice 2009/138/ES provedla změnu částky týkající se čl. 13 bodu 27, tj. vymezení velkých pojistných rizik, což bylo implementováno do § 131 zákona o pojišťovnictví, a částky absolutní dolní meze pro výpočet minimálního kapitálového požadavku stanovené v čl. 129 dané směrnice, která byla implementována do § 79a zákona o pojišťovnictví.

Adaptace se provádí v minimalistické podobě. Český právní řád se tedy nemění více, než vyžaduje právo EU.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář