CZ EN

Podkladová studie: Finanční technologie a jejich vazba na online identifikaci a AML/CFT

Odbor Finanční trhy II připravil podkladovou studii k možnostem využití nových technologií při online identifikace podle AML/CFT předpisů. Cílem materiálu je vyvolat diskuzi s odbornou veřejností nad způsoby online identifikace na finančním trhu, které zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, připouští, i nad tím, jak by mohla být věc řešena do budoucna.

Za tím účelem obsahuje studie řadu konzultačních otázek, na které je možné odpovídat zasláním připojeného formuláře na email platebni.sluzby@mfcr.cz, a to až do pátku 18. května 2018. Děkujeme za jakékoliv připomínky, návrhy a podněty k předloženému návrhu.

Dokumenty ke stažení

 

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář