CZ EN

Vyhodnocení veřejné konzultace MF k transpozici směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

Vyhodnocení veřejné konzultace MF k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES

Ministerstvo financí vyhodnotilo veřejnou konzultaci k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES. Cílem konzultace bylo zahájit veřejnou diskusi k transpozici směrnice do českého právního řádu. Směrnice nahrazuje původní směrnici o platebních službách na vnitřním trhu 2007/64/ES. Cílem směrnice je posílení vnitřního trhu platebních služeb v Evropské unii. Směrnice zakládá jednotný právní rámec pro poskytování platebních služeb na území Evropské unie a stanovuje jednotné standardy platebního styku a ochrany uživatelů platebních služeb. Směrnice rovněž upravuje problematiku platebních institucí, které využívají výhody jednotné evropské licence. Směrnice bude do českého práva transponována novým zákonem o platebním styku.

Konzultační materiál byl publikován na webových stránkách Ministerstva financí dne 21. března 2016 s termínem pro odpovědi do 24. dubna 2016. Informace o publikaci konzultačního materiálu byla odeslána zástupcům poskytovatelů platebních služeb a zároveň byly osloveny spotřebitelské asociace působící v oblasti finančního trhu.

Veřejné konzultace se zúčastnilo 13 subjektů, z toho 4 banky, 3 profesní asociace, 1 orgán dohledu, 1 advokátní kancelář, 1 nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů, 1 vydavatel kreditních karet, 1 zástupce akademické sféry, 1 zástupce vydavatelů tankovacích palivových karet.

Ministerstvo financí poskytnuté odpovědi vyhodnotí a následně bude pracovat na novém zákonu o platebním styku, který transponuje uvedenou směrnici do českého právního řádu. V průběhu tvorby legislativního textu bude mít odborná veřejnost možnost zaslat k paragrafovému znění návrhu zákona své komentáře.

Ministerstvo financí děkuje všem, kteří se veřejné konzultace zúčastnili.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.