CZ EN

Základní informace

Základní teze a prezentace reformy účetnictví v oblasti veřejných financí - průvodní informace

Usnesením vlády č. 561 ÚV č. 561/2007 - k vytvoření účetnictví státu od 1. 1. 2010 (.PDF, 20 kB) ze dne 23. 5. 2007 bylo schváleno vytvoření účetnictví státu od 1. 1. 2010. Tímto krokem byla oficiálně zahájena účetní reforma v oblasti veřejných financí. Základním cílem této reformy je vytvoření podmínek pro efektivní zajištění správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci státu a o příslušných účetních jednotkách.

Dne 1. ledna 2009 vstoupil v účinnost zákon č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony. Tímto zákonem byl nastaven právní rámec pro vznik účetnictví státu s účinností k 1. 1. 2010, resp. pro celou účetní reformu v oblasti veřejných financí.

Vytvoření účetnictví státu směřuje zejména k:

  • vytvoření účetnictví státu v analogii s účetnictvím podnikatelských subjektů a s ohledem na princip efektivity a významnosti s přihlédnutím ke specifikům státu a jeho suverenitě, a to zejména zkvalitněním používání účetních metod u účetních jednotek veřejného sektoru,
  • vytvoření podmínek pro efektivní zajištění relevantních informací o hospodářské situaci státu a příslušných vybraných účetních jednotek, a to včetně zachycení informací o potenciálních pohledávkách, potenciálních závazcích (rizicích) na státní úrovni i na úrovních nižších,
  • odstranění roztříštěnosti jednotlivých evidencí a výkazů účetních jednotek propojených s veřejnými rozpočty a majetkem státu,
  • zajištění důvěryhodných informací pro účely vykazování a sestavení účetních výkazů za Českou republiku, čímž bude mimo jiné zvýšena kvalita informací poskytovaných za Českou republiku, a zároveň bude zkvalitněno vykazování na úrovni vybraných účetních jednotek,
  • v účetnictví zachytit a zajistit průběžné získávání informací nezbytných pro operativní řízení, kterých se v současnosti v reálném čase nedostává,
  • důsledné elektronizaci a digitalizaci účetních záznamů, za účelem snížení administrativní náročnosti na vedení účetnictví a na příslušné kontrolní mechanizmy.

Dokumenty ke stažení

Prezentace publikované k reformě účetnictví v oblasti veřejných financí

Vytvoření účetnictví státu k 1. lednu 2010 je rozfázováno (Časová tabulka - rozfázování vytvoření účetnictví státu k 1. lednu 2010) v rámci pokračování Účetní reformy v oblasti veřejných financí. Ministerstvo financí si je vědomo všech komplikací spojených se zaváděním změn v oblasti účetnictví, a proto fázování celého projektu bylo nastaveno tak, aby byly rozloženy jednotlivé požadavky na dotčené účetní jednotky do více účetních období.

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, Základní rozfázování vytvoření účetnictví státu k 1. lednu 2010, publikováno 03/11/2009, možnost i ke stažení ve formátu Pdf

Prezentace přináší podrobnosti o legislativním rámci a základních termínech postupných kroků realizace účetní reformy v oblasti veřejných financí. Vysvětluje některé nové pojmy stanovené zákonem o účetnictví , technickou vyhláškou a navrhované novou vyhláškou 505. Seznamuje s členěním účetních záznamů při předávání do Centrálního systému účetních informací státu, četností jejich předávání a termínem prvního přenosu.

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: Účetnictví státu: Účetní reforma v oblasti veřejných financí, publikováno 10/2009, ke stažení ve formátu Ppt.

 

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: Pilíře účetní reformy veřejných financí, jednotlivé kroky a postup legislativních prací, publikováno 09/2008, ke stažení ve formátu Ppt.

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: Rámec základních legislativních změn, publikováno 09/2008, ke stažení ve formátu Ppt.

 

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: Informace o nových prováděcích vyhláškách v souvislosti s vytvořením účetnictví státu, publikováno 09/2008, ke stažení ve formátu Ppt.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář