CZ EN

Právní předpisy

Sestavování účetních výkazů za Českou republiku je upraveno primárně ve třech právních předpisech, a to zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavování účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) a vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech).

 

Související informace

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář