CZ EN

Otázky - technické

Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - technické
Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - technické
číslo/rok  Otázky číslo/rok
1/2012  Z ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu se sestavují v rámci řádné účetní závěrky tzn. k 31. 12. příslušného účetního období. Jsou tyto uvedené „Přehledy“ součástí mezitímní účetní závěrky nebo řádné účetní závěrky?  Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu jsou přehledy za běžné účetní období (roční přehledy) a sestavují se zpravidla k 31. prosinci kalendářního roku. Z tohoto důvodu se nesestavují v rámci mezitímní účetní závěrky.
 1/2011 Jakým způsobem lze naplnit povinnost uchovávat protokoly o přenosech dat do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“)? Podle § 10 technické vyhlášky o účetních záznamech uchovávají vybrané účetní jednotky protokoly o uskutečněných přenosech dat a o neúspěšných pokusech o přenos dat pomocí vytváření kontrolních datových souborů ke každému přenosu. a) Protokoly o uskutečněných přenosech dat
Vybrané účetní jednotky:mohou samy stahovat a archivovat stavové zprávy zaslané do Inboxu CSÚIS, a to hromadně prostřednictvím protokolu SOAP, nebo je mohou získat od správce systému na základě žádosti do service-desku, (servicedesk@sd-stc.cz ) nebo mohou zvolit i jiný (vlastní) způsob naplnění této povinnosti.
b) Protokoly o neúspěšných pokusech o přenos datJedním ze způsobů je archivace protokolů obsahujících informace specifikované v technickém manuálu, zejména adresu cílového komunikačního serveru MF, návratový kód protokolu HTTP a text chybové zprávy. Účetní jednotka může zvolit i jiný (vlastní) způsob naplnění této povinnosti.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář