CZ EN

Metodické pomůcky - účetnictví státu

Ministerstvo financí zveřejní Metodickou pomůcku k výpočtu výše opravné položky k pohledávce, která byla vytvořena ve smyslu § 65 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme, že se jedná pouze o metodickou pomůcku, která nezaručuje zajištění správné výše opravné položky k pohledávce v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů v oblasti účetnictví upravujícími pravidla pro opravné položky k pohledávkám.

Související informace

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář