Novinky

Vytvoření odborného posudku na zadávací dokumentaci veřejné zakázky: „Zajištění informačního systému Aplikační podpora auditního orgánu (IS APAO) a poskytování podpory provozu a rozvoje“

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Průzkum trhu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-22728/2016/3801-10
NázevVytvoření odborného posudku na zadávací dokumentaci veřejné zakázky: „Zajištění informačního systému Aplikační podpora auditního orgánu (IS APAO) a poskytování podpory provozu a rozvoje“
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva k podání nabídky třem obchodním firmám6.9.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do20. 9. 2016 
Otevírání obálek20. 9. 2016 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)38 - Rozvoj ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

NeXA, s.r.o.,
Beranových 130,
199 00 Praha 18
IČ: 26779234; DIČ CZ26779234

Cena62.000,- Kč bez DPH s 21 % sazbou DPH 75.020,- Kč
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva
Ceny ostatních uchazečů

85.000,- Kč bez DPH s 21% sazbou DPH 102. 850,- Kč

Kód agendyZákon č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek Směrnice MF č. 8/2016 ministra financí, Zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu financí
Poznámky

Odborný posudek na zadávací dokumentaci byl vyžádán na základě čl.14 směrnice č.8/2016 MF.

Doporučované

Nejčtenější