Novinky

Zapůjčení diskového pole Hitachi Unified Storage - HAVÁRIE

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Přímé zadání
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-11631/2016/5901-1
NázevZapůjčení diskového pole Hitachi Unified Storage - HAVÁRIE
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení05.04.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odb. 59 Provoz ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

3S.cz, s.r.o.
Eliášova 1055/25, 61600 Brno
IČ: 27683273

Cena140 000 Kč bez DPH, 169 400 Kč vč.21% DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 5.4.2016 (Objednávka č. 16/909/00031):

Ceny ostatních uchazečů

nebyly (přímé zadání)

Kód agendy§ 14 odst.3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Poznámky

Vzhledem k časové tísni z důvodu havárie diskového pole SUN ST9990 HDS a nutnosti co nejdříve zajistit náhradní diskové prostory bylo požadováno řešit zápůjčku diskového pole přímou objednávkou na firmu 3S cz, s.r.o. Firma 3S cz, s.r.o. řešila zprovoznění havarovaného diskového pole SUN ST9990 HDS, které již není podporováno výrobcem („end of support“) a rutinní provoz je vysoce rizikový. Fyzické zapůjčení diskového pole HUS 13 včetně zapojení do prostředí MF, o kterém má firma 3S cz, s.r.o. potřebné detailní informace, bude do 1 kalendářního dne.

Doporučované

Nejčtenější