Novinky

Vytvoření odborného IT posudku soudního znalce

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Přímé zadání
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-37879/2016/38
NázevVytvoření odborného IT posudku soudního znalce
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení09.09.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Odborný posudek musí obsahovat zejména odpovědi na následující otázky (na základě vyžádaných materiálů -smlouvy, uživatelské příručky, technický popis a další):
1. jakým způsobem by bylo možné z technického hlediska provést úpravy informačního systému
2. rozbor informačního systému z hlediska samostatnosti jednotlivých agend a jejich vazby na jádro
3. možnost samostatné funkčnost jednotlivých agend a jejich v samostatný vývoj
4. technická proveditelnost změny jednotlivých agend bez dispozice se zdrojovými kódy
5. možnost zadání otevřeného výběrového řízení na změny informačního systému

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)38 - Rozvoj ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Ing. Martin Mlýnek,
znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně č. j. Spr. 4465/2011-37
Tyršova 302, 691 23, Pohořelice
IČ: 65371259

Cena153 860 Kč, není plátce DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva
Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku Pokyn č. R 1-2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější