Novinky

Rozšíření přístupového a informačního systému IDSIMA 4-Pro (K4) do prostoru místností budoucí mateřské školky v budově MF-Letenská 9

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Přímé zadání
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 8377/2016/5902
NázevRozšíření přístupového a informačního systému IDSIMA 4-Pro (K4) do prostoru místností budoucí mateřské školky v budově MF-Letenská 9
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení04.03.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 59 - Provoz ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Institut mikroelektronických
aplikací
Na Valentince 1003/1
150 00 Praha 5
IČ: 45277397
DIČ: CZ45277397

Cena71 164 Kč bez DPH, 86 108,44 Kč včetně 21% DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Objednávka - MF-8377-2016-5902  (.PDF, 317 kB)

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZákon č. 247/20147 Sb., poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce a související předpisy ochrany osob a majetku
Poznámky

V návaznosti na zákon č. 247/2014 Sb., poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, a dle požadavky pro využití dotačních prostředků na provoz dětských skupin (podmínka poskytovatele dotace je elektronická evidence docházky dětí - jednorázový příspěvek na dítě se vypočítá na základě docházky) je nutné v prostorách dětských skupin MF instalovat snímače bezkontaktních karet a souvisejí příslušenství pro evidování příchodů a odchodů dětí

Doporučované

Nejčtenější