Novinky

Odborné konzultace a zpracování ekonomicko-provozní analýzy požadavků na umístění a zajištění provozu prvků kritické infrastruktury a významných a kritických informačních systémů státu

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Přímé zadání
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 32165/2016/9003-1
NázevOdborné konzultace a zpracování ekonomicko-provozní analýzy požadavků na umístění a zajištění provozu prvků kritické infrastruktury a významných a kritických informačních systémů státu
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Sekce 09
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ESJP s. r. o.
U Hotelu 57/9
251 01 Říčany
IČ: 24797804
DIČ: CZ24797804

Cena195 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 1.11.2016:

Ceny ostatních uchazečů

210 000 Kč bez DPH

Kód agendyzákon č, 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblast kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných IS a jejich určujících kritériích, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Poznámky

Ministerstvo financí v rámci strategie a koncepce rozvoje ICT resortu a jako zřizovatel SP CSS s. p. připravuje opatření k plnému využití vybudovaných kapacit SP CSS s. p. ve spolupráci s MV ČR (plnění společného úkolu - zajištění provozu resortních prvků kritické infrastruktury a významných a kritických IS státu).
Dodavatel poskytne konzultace pracovníkům MFČR a zpracuje Ekonomicko-provozní analýzu požadavků na umístění a zajištění provozu prvků kritické infrastruktury a významných a kritických IS státu v datových centrech MF – SP CSS a MV – NAKIT.

Doporučované

Nejčtenější