Novinky

Externí testy zranitelnosti

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Přímé zadání
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 42715/2016/9003
NázevExterní testy zranitelnosti
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení18.11.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Samostatné odd. 9003 Kybernetická bezpečnost a strategické řízení resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

exTerra Services s.r.o.
Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9
IČ: 246 60 566
DIČ: CZ246 60 566

Cena190 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva
Ceny ostatních uchazečů
Kód agendy
Poznámky

Účelem zakázky je provedení externího penetračního testu informačních systémů, kterým bude ověřena aktuální úroveň bezpečnosti informačních systémů, zařízení a dalších prvků, nacházejících se na úrovni jeho síťového perimetru, tj. zejména na úrovni tzv. demilitarizované zóny (DMZ), resp. poskytujících služby do internetu. Výstupem testů zranitelností aplikací a informačních systémů bude výsledná zpráva, která bude popisovat postup prověrky a souhrn zranitelností s doporučenými opatřeními pro jejich odstranění nebo zmírnění následků zneužití.

Doporučované

Nejčtenější