Novinky

Dokumentace pro provedení zátěžového testu zaměřeného na kybernetické hrozby - stanovení metodických a typových činností potřebných ke komplexní přípravě a provedení zátěžového testu

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Přímé zadání
  • Ukončená
  • Služby

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 27002/2016/9003-1
NázevDokumentace pro provedení zátěžového testu zaměřeného na kybernetické hrozby - stanovení metodických a typových činností potřebných ke komplexní přípravě a provedení zátěžového testu
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení02.08.2016
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Obchodní podmínky - MF-27002-2016-9003-1 (.PDF, 251 kB)

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)Samostatné odd. 9003 Kybernetická bezpečnost a strategické řízení resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

T-SOFT a.s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4 – Lhotka
IČ: 40766314

Cena180 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

Objednávka č. 16/909/00058 - MF-27002-2016-9003-1 (.PDF, 347 kB)

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyZákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).
Poznámky

Dodavatel se dlouhodobě zabývá bezpečností a krizovým řízením a v poslední době rovněž rozvojem zátěžových testů organizace jako optimálního prostředku pro zvyšování její připravenosti na kritické situace. Pro nastavení potřebných záruk zachování důvěrnosti je nutné aplikovat režim utajení pro utajované informace stupně „Důvěrné“ ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Tuto podmínku dodavatel splňuje

Doporučované

Nejčtenější