Novinky

Zprovoznění diskového pole SUN ST9990 HDS - HAVÁRIE

oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu
oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Přímé zadání
  • Služby
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-52351/2015/5901-1
NázevZprovoznění diskového pole SUN ST9990 HDS - HAVÁRIE
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení24.11.2015
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odb. 59 Provoz ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

3S.cz, s.r.o.
Eliášova 1055/25, 61600 Brno
IČ: 27683273

Cena223 000 Kč bez DPH, 269 830 Kč vč.21% DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 25.11.2015:

Ceny ostatních uchazečů

nebyly (přímé zadání)

Kód agendy§ 14 odst.3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Poznámky

Jedná se zprovoznění diskového pole SUN ST9990 HDS po havárii včetně dodání vadných dílů a rekonstrukce dat.Vzhledem k časové tísni resp. nutnosti co nejdříve zajistit zprovoznění byla oprava zadána přímo firmě 3S.cz, s.r.o, která již řešila opravy tohoto diskového pole.

Doporučované

Nejčtenější