Novinky

Úprava informačního systému o platech v souvislosti s implementací informačního systému o platech státních zaměstnanců (ISPSZ)

oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu
oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená
  • Přímé zadání

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-37699/2015/3801-1
NázevÚprava informačního systému o platech v souvislosti s implementací informačního systému o platech státních zaměstnanců (ISPSZ)
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení25.8.2015
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)9009 - sam. odd. Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Information technologies s.r.o.
Jugoslávských partyzánů 639/26, 160 00 Praha 6 – Bubeneč IČO: 26424657; DIČ: CZ26424657

Cena200 000 Kč bez DPH, 242 000 Kč včetně 21% DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Objednávka - MF-37699-2015-3801-1 (.PDF, 312 kB)

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendypodle § 137 zákona č. 262/2006 Sb., znění k 1.1.2015, a v souvislosti se vstoupením v platnost zákona o státní službě, § 179 zákona č. 234/2014 Sb.,
Poznámky

Dodavatel Information technologies s.r.o. byl osloven z důvodu, že se jedná o úpravy jím vytvořeného informačního systému. Stávající dodavatel je jedinou osobou, která je z technického hlediska schopna tyto potřebné úpravy provést. Oslovení jiného dodavatele by mělo za následek technickou nepropojitelnost s informačním systémem a vznikly by nepoměrně vyšší finanční náklady, než kdyby plnění bylo dodáno původním dodavatelem.

Doporučované

Nejčtenější