Novinky

Reinstalace systému MoNET

oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu
oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Přímé zadání
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-36421/2015/59
NázevReinstalace systému MoNET
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení2.9.2015
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odb. 59 Provoz ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Novicom s.r.o.
Koněvova 67a, 130 00 Praha 3
IČO: 61465445

Cena190 500 Kč bez DPH, 230 505 Kč vč.21% DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 3.9.2015:

Ceny ostatních uchazečů

nebyly (přímé zadání)

Kód agendy§ 14 odst.3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Poznámky

Systém MoNET pro monitoring IT infrastruktury firma Novicom vyvinula. MF ho pořídilo v minulých letech, nyní se jedná o jeho reinstalaci.

Doporučované

Nejčtenější