Novinky

Návrh řešení provozu ISP v náhradním prostředí bez havarovaného diskového pole

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená
  • Přímé zadání

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-54192/2015/3801-1
NázevNávrh řešení provozu ISP v náhradním prostředí bez havarovaného diskového pole
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 38 Rozvoj ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Information technologies s.r.o.
Jugoslávských partyzánů 639/26, 160 00 Praha 6 – Bubeneč IČO: 26424657; DIČ: CZ26424657

Cena60 000 Kč bez DPH, 72 600 Kč včetně 21% DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 7.12.2015:

Ceny ostatních uchazečů

nebyly (přímé zadání)

Kód agendypodle § 137 zákona č. 262/2006 Sb., znění k 1.1.2015, a v souvislosti se vstoupením v platnost zákona o státní službě, § 179 zákona č. 234/2014 Sb.,
Poznámky

Dodavatel Information technologies s.r.o. - byl osloven z důvodu, že se jedná o řešení krizového stavu jím vytvořeného a podporovaného informačního systému. Stávající dodavatel je jedinou osobou, která je z technického hlediska schopna tyto potřebné práce provést. Oslovení jiného dodavatele by neumožnilo zprovoznit ISP v náhradním prostředí v požadovaném časovém termínu.

Doporučované

Nejčtenější