Novinky

Konfigurační práce při migraci na nové operátory

oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu
oddělení 7005 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Přímé zadání
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 33673/2015/9003
NázevKonfigurační práce při migraci na nové operátory
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení31.7.2015
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)samostatné oddělení 9003 kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ANECT a.s., Vídeňská 204/125, Praha

Cena196 800 Kč bez DPH, 238 128 Kč vč.21% DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 31.7.2015

Ceny ostatních uchazečů

nebyly (přímé zadání)

Kód agendy§ 14 odst.3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

S ohledem na zajištění hladkého průběhu migrací v dílčích lokalitách resortu MF ze stávajících operátorů na nové operátory, je nutné zajistit nadstandardní součinnost ze strany servisní organizace Anect, a. s. (servisní práce na koncových zařízeních jsou poskytovány na základě vysoutěžené smlouvy). Celkový rozsah činí zhruba 350 lokalit s různou pracností. Nadstandardní součinnost vyžaduje v průběhu min. 8 hodin po dobu 10 dnů dostupnost dvou vyškolených specialistů dodavatele, kteří budou provádět konfigurační práce, řešit problémy v koordinaci mezi zadavatelem a poskytovateli služby.

Doporučované

Nejčtenější