Novinky

Finanční, daňový a účetní bulletin a Účetnictví na roky 2016 a 2017

samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu
samostatné oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT resortu

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Přímé zadání
  • Služby
  • Ukončená

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-51779/2015/3004
NázevFinanční, daňový a účetní bulletin a Účetnictví na roky 2016 a 2017
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení3.12.2015
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 38 Rozvoj ICT
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Newton Media, a.s.
Na Pankráci 1683/127, budova Gemini, 140 00 Praha 4
IČO 28 16 83 56

Cena72 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 3.12.2015 - Objednávka č.15/033/00147:

Ceny ostatních uchazečů

nebyly (přímé zadání)

Kód agendyzákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, vyhláška 88/2002 Sb. Ministerstva kultury, která specifikuje řadu oblastí řešených Knihovním zákonem v obecné rovině.
Poznámky

Výše uvedené tituly jsou relevantním informačním zdrojem pro pracovníky v celém resortu Ministerstva financí.

Doporučované

Nejčtenější