Novinky

DDD (deratizace, dezinfekce, dezinsekce) služby v roce 2014 pro MF

odbor 13 - Hospodářská správa
odbor 13 - Hospodářská správa

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Ukončená
  • Veřejná zakázka
  • Služby
  • Průzkum trhu

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-7143/2013/13
NázevDDD (deratizace, dezinfekce, dezinsekce) služby v roce 2014 pro MF
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVZ zadána v souladu se Směrnicí č. 3/2012 ministra financí o používání elektronického tržiště při pořizování a obměně určených komodit dne 03.01.2014
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/14/V00009799
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - MF-7143-2014-13 (.PDF, 186 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Přílohy zadávací dokumentace - MF-7143-2014-13 (.ZIP, 306 kB)
ke stažení ve formátu ZIP

Podání nabídek do14. 1. 2014 
Otevírání obálek14. 1. 2014 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz  EČ: T002/14/V00009799

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)13 - Hospodářská správa
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Věra Foitlová, Hurbanova 1175/18, Praha

Cena4.659,96 Kč bez DPH za vzorový rozsah prací
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky.
Smlouva

Podepsána dne 23.1.2014.

Ceny ostatních uchazečů

10.978,09 Kč, 40.022,96 Kč, vše bez DPH

Kód agendy§ 14, odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější