Novinky

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro 1. čtvrtletí 2014

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Jednací řízení
 • Nadlimitní
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 23. 1. 2014
 • Doplnění formuláře, publikace smlouvy

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-111727/2013/23-2302/D
NázevZajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro 1. čtvrtletí 2014
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdeslání výzvy k jednání 27.12.2013
Evidenční číslo ISVZ374626
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-111727-2013-23-2302-D (.PDF, 340 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-111727-2013-23-2302-D (.PDF, 906 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k podání nabídky
 • Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
 • Příloha č. 2 - Detailní specifikace
 • Příloha č. 3 - Krycí list
Podání nabídek do3. 1. 2014 
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 374626

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, odd. 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

IBM Ćeská republika, spol. s r.o., V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4

CenaKč bez DPH 58 996 410,--
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 17.1.2014.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy-
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější