Novinky

Úprava elektronického systému spisové služby EPD 2013

odbor 23 - Finanční
odbor 23 - Finanční

Vydáno

  • Bez uveřejnění
  • Jednací řízení
  • Podlimitní
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 17. 12. 2013 16:00

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF–101082/2013/23-2302/BA
NázevÚprava elektronického systému spisové služby EPD 2013
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení21.11.2013
Evidenční číslo ISVZ369267
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-101082-2013-23-2302-BA (.PDF, 433 kB)

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč. příloh - MF-101082-2013-23-2302-BA (.PDF, 539 kB)

  • Výzva k jednání
  • Příloha č. 1 - Platební a obchodní podmínky
  • Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
  • Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Podání nabídek do29. 11. 2013 
Otevírání obálek29. 11. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 369267

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 - Finanční, odd. 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

5P, s. r. o., Ruská 707/74, 101 00 Praha 10 – Vršovice
IČ: 61251844

Cena2 950 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se.
Smlouva

Podepsána dne 5.12.2013.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyNovela vyhlášky č. 259/2012 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb. spolu s národním standardem pro ESSS (MV-74291-3/AS-2012).
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější