Novinky

Poskytování IP MPLS datové přípojky pro územní pracoviště Celní správy - Napajedla

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Veřejná zakázka
  • Ukončená
Aktualizováno 1. 10. 2013

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-83603/2013/33
NázevPoskytování IP MPLS datové přípojky pro územní pracoviště Celní správy - Napajedla
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení06.09.2013
Evidenční číslo ISVZEČ GEMIN: T002/13/V00007068
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (vč.příloh) - MF-83603-2013-33 (.PDF, 752 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Výzva k podání nabídky
Příloha č.1 - Závazný vzor smlouvy

Podání nabídek do12. 9. 2013 10:00
Otevírání obálek12. 9. 2013 v 10:01
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.gemin.cz EČ: T002/13/V00007068

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)33 – Řízení a provoz ICT resortu MF
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč ha-vel internet s.r.o., Olešní 587/11, Ostrava ,IČ 25354973
Cena144000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 30.9.2013.

Ceny ostatních uchazečů 148000,-Kč 158400,-Kč, 289968,-Kč
Kód agendy§14, odst. 3) zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější