Novinky

Další rozvoj CEDR-MF EHP a NF

odbor 23 - Finanční
odbor 23 - Finanční

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Jednací řízení
 • Nadlimitní
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Ukončená
Aktualizováno 18. 6. 2014
 • Doplnění formuláře, publikace smlouvy
 • Publikace Dodatku ke smlouvě č.1

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-71852/2013/23-2302/Se
NázevDalší rozvoj CEDR-MF EHP a NF
Druh zadávacího řízení Bez uveřejnění, Jednací řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníVýzva uchazeči ze dne 27.11.2013
Evidenční číslo ISVZ359840
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

Odůvodnění veřejné zakázky - MF-71852-2013-23-2302-Se (.PDF, 380 kB)
ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (výzva) - vč.příloh - MF-71852-2013-23-2302-Se (.PDF, 526 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k jednání
 • Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
 • Příloha č. 2 – Čestné prohlášení dle § 68 zákona
 • Příloha č. 3 – Návrh obchodních a platebních podmínek
Podání nabídek do10. 12. 2013 
Otevírání obálek10. 12. 2013 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/ (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: 359840

Profil zadavatele MF: http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=6da9bf7c-771d-4c61-afc2-fb39fda37e73

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)23 Finanční - oddělení 2302 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

ASD Software, s.r.o.

Cena5 593 000,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNejnižší nabídková cena.
Smlouva

Podepsána dne 10.12.2013.

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyVýkon agendy FM EHP/Norska vychází zejména z těchto mezinárodních smluv: -Protokol 38b k Dohodě o EHP o Finančním mechanismu EHP 2009-2014; -Dohoda mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o Finančním mechanismu EHP na období 2009-2014 z 28. července 2010; -Dohoda mezi Evropskou unií a Norským královstvím o norském finančním mechanismu na období 2009-2014 z 28. července 2010; -Memorandum o porozumění o implementaci finančního mechanismu Norska pro léta 2009-2014 mezi Norským královstvím a Českou republikou (podepsáno 16. června 2011); -Memorandum o porozumění o implementaci Finančního mechanismu EHP pro léta 2009-2014 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím;
Poznámky

V jednacím řízení bez uveřejnění byl vyzván jen jeden zájemce.

* - Informace, které budou postupně doplňovány

Doporučované

Nejčtenější