Novinky

Sanace horninového prostředí a podzemních vod na lokalitách společnosti Labit a.s. – dodatečné stavební práce

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Bez uveřejnění
 • Jednací řízení
 • Podlimitní
 • Stavební práce
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Ekologické zakázky
 • Ukončená
Aktualizováno 19. 6. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF - 30898/2012/45-452
NázevSanace horninového prostředí a podzemních vod na lokalitách společnosti Labit a.s. – dodatečné stavební práce
Druh zadávacího řízení Podlimitní, Bez uveřejnění, Jednací řízení
Druh veřejné zakázkyStavební práce
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním výzvy k jednání dne28.3.2012
Evidenční číslo ISVZVZ 221221, formuláře 7203010021221
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (.PDF, 4257 kB)
ke stažení ve formátu PDF

 • Výzva k jednání
 • Přílohy č. 1 - 4
 • Příloha č. 3  - je v případě zájmu k nahlédnutí u pí. Tomanové, tel. +420 257 043 964
Podání nabídek do4. 4. 2012 
Otevírání obálek5. 4. 2012 
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

www.isvzus.cz  Odkaz na externí web - (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/  Odkaz na externí web) - v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek - vepsat evidenční číslo: VZ 221221, formuláře 7203010021221

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

Vodní zdroje Holešov a.s.

Cena635.0540,- Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se pro JŘBU - 1 dodavatel.
Smlouva

Podepsána dne 5.06.2012

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy*
Poznámky

VZ je zadávána dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ - dodatečné stavební práce - vyzván k jednání je původní dodavatel. Toto uveřejnění  informací o zahájení Jednacího řízení bez uveřejnění činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti, nejedná se o výzvu k jednání a jiní než zadavatelem adresně vyzvaní  dodavatelé nebudou k jednání  připuštěni.

Doporučované

Nejčtenější