Novinky

Zprostředkovatel programu – Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života/Domácí násilí a násilí založené na pohlaví

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Nadlimitní
 • Otevřené řízení
 • Služby
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Ukončená
Aktualizováno 17. 7. 2012

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-27989/2012/23-232/D
NázevZprostředkovatel programu – Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života/Domácí násilí a násilí založené na pohlaví
Druh zadávacího řízení Otevřené řízení, Nadlimitní
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízeníOdesláním formuláře Oznámení o zakázce do Informačního systému veřejných zakázek - Uveřejňovacího subsystému dnem5.3.2012
Evidenční číslo ISVZ7202011009117
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace (část A - část C) - VZ - MF-27989/2012/23-232/D (.PDF, 449 kB)
ke stažení ve formátu PDF 

 • Část A. Pokyny pro uchazeče
 • Část B. Zadání - Předmět veřejné zakázky
 • Část C. Osnova pro zpracování nabídky

Zadávací dokumentace (přílohy č. 1 - 9) - VZ - MF-27989/2012/23-232/D (.ZIP, 1211 kB)
- Přílohy ke stažení ve formátu PDF a Zip (jednotlivé soubory příloh ve formátu Word)

 • Příloha č. 1 - Průvodní list nabídky
 • Příloha č. 2 - Prohlášení uchazeče
 • Příloha č. 3 - Tabulky pro zpracování rozpočtu
 • Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zajištění implementace programu
 • Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o zajištění implementace programu
 • Příloha č. 6 - Hodnotící kritéria
 • Příloha č. 7 - Seznam indikátorů (pouze v angličtině)
 • Příloha č. 8 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
 • Příloha č. 9 - Stanovení výsledků, výstupů a indikátorů programu (v angličtině)
Podání nabídek do23. 4. 2012 10:00
Otevírání obálek23. 4. 2012 v 10:30
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

http://www.isvzus.cz/   (http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ ) -  v položce "Uveřejněné informace" - Fulltextový formulář vyhledávání uveřejněných veřejných zakázek  - vepsat  evidenční číslo: 7202011009117

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)odbor - 23 - Finanční, oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 04.04.2012 (.PDF, 268 kB)

Vybraný uchazeč

Nadace Open Society Fund Praha, Jeseniova 47, 130 00 Praha 3

CenaKč 15 676 808,-- bez DPH
Základní hodnotící kritériumEkonomická výhodnost nabídky
Smlouva

Podepsána dne 3.7.2012

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendyprogram v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska
Poznámky

-

Doporučované

Nejčtenější