Novinky

ŽIVNOSTENSKÉ SPOŘITELNÍ A ÚVĚRNÍ DRUŽSTVO

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

ŽIVNOSTENSKÉ SPOŘITELNÍ A ÚVĚRNÍ DRUŽSTVO
obchodní jméno/sídlo ŽIVNOSTENSKÉ SPOŘITELNÍ A ÚVĚRNÍ DRUŽSTVO
Vinohradská 230
110 00 Praha 10
zkratka pro účely řízení ZFDZ ŽSÚD
2511 2465
stav konkurz 2.6.2000
den zahájení výplaty náhrad 29.6.2000
místo a způsob výplaty stanoven 30.3.2001
správce (funkce)/jméno a adresa správce konkurzní podstaty
JUDr. Miroslav Štorkan
Roháčova 16
130 00 Praha 3
počet oprávněných osob 11 680
objem náhrad v Kč 808 400 487,44

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější