Novinky

První pražská družstevní záložna

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

První pražská družstevní záložna
obchodní jméno/sídlo První pražská družstevní záložna
Václavské nám. 64
Praha 1
adresa pro příjem pošty:
Trousilova 4
182 00 Praha 8
zkratka pro účely řízení ZFDZ PPDZ
2511 8951
stav konkurz 20.10.2000
den zahájení výplaty náhrad 1.9.2000
místo a způsob výplaty stanoven 31.5.2001
správce (funkce)/jméno a adresa správce konkurzní podstaty
JUDr. Josef Cupka
Šafaříkova 7
120 00 Praha 2
počet oprávněných osob 2 973
objem náhrad v Kč 230 737 264,95

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější