Novinky

MAVEL - družstevní záložna BRNO

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

MAVEL - družstevní záložna BRNO
obchodní jméno/sídlo MAVEL - družstevní záložna BRNO
Dvořákova 13
602 00 Brno
zkratka pro účely řízení ZFDZ MAVEL
2531 1476
stav konkurz 10.8.2001
den zahájení výplaty náhrad 2.7.2001
místo a způsob výplaty stanoven 28.11.2001
správce (funkce)/jméno a adresa správce konkurzní podstaty
Ing. Milan Picek
náměstí Svobody 3
691 42 Valtice
počet oprávněných osob 1 303
objem náhrad v Kč 125 921 960

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější