Novinky

Družstevní záložna TŘEBOVICKÁ KAMPELIČKA

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

Družstevní záložna TŘEBOVICKÁ KAMPELIČKA
obchodní jméno/sídlo Družstevní záložna TŘEBOVICKÁ KAMPELIČKA
Třebovická 5145
Ostrava-Třebovice
zkratka pro účely řízení ZFDZ TŘEBOVICE
2536 3140
stav konkurz 15.6.2001
den zahájení výplaty náhrad 1.2.2001
místo a způsob výplaty stanoven 31.8.2001
správce (funkce)/jméno a adresa správce konkurzní podstaty
JUDr. Ilona Křížková
Husova 2
702 00 Ostrava
počet oprávněných osob 365
objem náhrad v Kč 34 520 049,77

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější