Novinky

1. Francouzská záložna, spořitelní a úvěrové družstvo

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

1. Francouzská záložna, spořitelní a úvěrové družstvo
obchodní jméno/sídlo 1. Francouzská záložna, spořitelní a úvěrové družstvo
Francouzská 15
120 00 Praha 2
zkratka pro účely řízení ZFDZ 1.FR
2577 9397
stav konkurz 2.3.2001
den zahájení výplaty náhrad 1.1.2001
místo a způsob výplaty stanoven 3.10.2001
správce (funkce)/jméno a adresa správce konkurzní podstaty
Ing. Petr Hain
Mrkvičkova 1377
160 00 Praha 6
počet oprávněných osob 505
objem náhrad v Kč 34 178 331,00

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější