Novinky

Stav privatizačních projektů k 30.9.2005

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku
Aktualizováno 15. 10. 2005

Projekty
od začátku privatizace do 30.9. 2005 z toho rok 2005 (do 30.9. 2005)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
I. Stav realizace privatizačních projektů k 30.09.2005
6 844 984 365 820 6 712 982 824 459 62 337 937 52 139 889

 

II. Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 30.09.2005
1. Prodej majetku a restituce
Druh transformace od začátku privatizace do 30.9 2005 z toho rok 2005 (do 30.9. 2005)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Veřejné dražby 1 210 8 495 341 1 206 8 444 977 0 0 2 1 373
Veřejné soutěže 1 441 34 198 491 1 415 33 905 299 11 58 547 14 22 096
Přímé prodeje 6 875 70 744 774 6 785 69 854 975 45 146 356 46 98 332
Bezúpl.př.,rest.s dok., restituce 5 332 72 593 091 5 291 72 285 085 11 133 034 4 18 088
Celkem 14 858 186 031 697 14 697 184 490 336 67 337 937 66 139 889
2. Zakládání a.s. a převzetí majetkových účastí
Druh transformace od začátku privatizace do 30.9 2005 z toho rok 2005 (do 30.9. 2005)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Převod s.p. na a.s. 1 553 580 817 184 1 553 580 817 184 0 0 0 0
Převod z a.s. na a.s. 321 217 516 939 321 217 516 939 0 0 0 0
Celkem 1 874 798 334 123 1 874 798 334 123 0 0 0 0
Celkem 1+2 16 732 984 365 820 16 571  982 824 459 67 337 937 66 139 889 
Převzato ke dni 31.12.2005, zdroj: FNM

Doporučované

Nejčtenější