Novinky

Přehled privatizace akcií k 31.12.2005

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Struktura akcií a etapy privatizace
v celkové nominální hodnotě v tis. Kč
Od počátku privatizace
do 31.12.2005
Z toho v roce 2005
(do 31.12.2005)
Přehled privatizace akcií k 31.12.2005
1.AKCIE PŘEVZATÉ NA FNM ČR 766 993 699 351 048
2.REALIZACE PRIVATIZACE AKCIÍ 685 838 642 33 636 667
Akcie určené k prodeji 237 835 900 32 933 715
Veřejná nabídka 26 780 177 277 560
Přímý prodej zahr. či tuz.zájemcům 182 157 205 32 582 253
Zaměstnanecké akcie 2 253 920 4 722
Veřejné soutěže 26 644 598 69 180
Akcie určené k bezúplatnému převodu 448 002 742 702 952
Kupony 341 873 387 0
Bezúplatný převod akcií 58 558 070 698150
Akcie pro RIF 19 827 733 0
Restituce 1 841 117 3 469
převodem na a.s. NIF, realiz. veř. nabídkou 2 446 410 125
Podpůrný garan. rol. a les. fond,ostatní 23 456 025 1 208
z toho snížení základního kapitálu -7 974 343 0
Akcie RIF a.s. 9 590 001 0

 

Stav držení akcií
k 31.12.2005
Počet akciových
společností
V celk.nominální hodnotě
v tis. Kč
Akciové společnosti celkem 107 82 425 264
A. strategické akciové společnosti 4 52 688 690
B1. ostatní akciové společnosti 69 29 736 541
z toho akciové spol. v likvidaci či konkurzu 40 10 020 343
federální akciové společnosti 4 80 474
B2. RIF, a.s. 0 0
B3. akciové spol. s držením jen zlaté akcie 34 33

Převzato ke dni 31.12.2005, zdroj: FNM

Doporučované

Nejčtenější