Novinky

Přehled privatizace akcií k 30.09.2005

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Struktura akcií a etapy privatizace
v celkové nominální hodnotě v tis. Kč
Od počátku
30.9. 2005
Z toho v roce 2005
(do 30.9. 2005)
Přehled privatizace akcií k 30.09.2005
1.AKCIE PŘEVZATÉ NA FNM ČR 766 743 699 101 048
2.REALIZACE PRIVATIZACE AKCIÍ 680 760 245 28 558 270
Akcie určené k prodeji 233 455 778 28 553 593
Veřejná nabídka 26 768 174 265 557
Přímý prodej zahr. či tuz.zájemcům 177 789 086 28 214 134
Zaměstnanecké akcie 2 253 920 4 722
Veřejné soutěže 26 644 598 69 180
Akcie určené k bezúplatnému převodu 447 304 467 4 677
Kupony 341 873 387 0
Bezúplatný převod akcií 57 859 920 0
Akcie pro RIF 19 827 733 0
Restituce 1 841 117 3 469
převodem na a.s. NIF, realiz. veř. nabídkou 2 446 285 0
Podpůrný garan. rol. a les. fond,ostatní 23 456 025 1 208
z toho snížení základního jmění -7 974 343 0
Akcie RIF a.s. 9 590 001 0

 

Stav držení akcií
k 30.9.2005
Počet akciových
společností
V celk. nominální hodnotě
v tis. Kč
Akciové společnosti celkem 110 87 253 661
A. strategické akciové společnosti 5 57 754 958
B1. ostatní akciové společnosti 71 29 498 670
z toho akciové spol. v likvidaci či konkurzu 41 10 032 471
federální akciové společnosti 4 80 474
B2. RIF, a.s. 0 0
B3. akciové spol. s držením jen zlaté akcie 34 33

Převzato ke dni 31.12.2005, zdroj: FNM

Doporučované

Nejčtenější