Novinky

Postup likvidace - metodika

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Metodika postupu řešení starých ekologických zátěží

Postup řešení starých ekologických zátěží se řídí zejména následujícími zákony a usneseními vlády ČR:

  • Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 179/2005 Sb. ,
  • Zákon č. 178/2005 Sb.,o zrušení Fondu národního majetku ČR,
  • Usnesení vlády z 10. ledna 2001 č. 51 - „Zásady vypořádání ekologických závazků vzniklých při privatizaci“, ve znění pozdějších usnesení vlády, zejména č. 167 z r. 2004,
  • Usnesení vlády z 17. května 2006 č. 565 o Zásadách postupu při privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., a zákona č. 171/1991 Sb., které nahradilo dřívější usnesení vlády č. 568/1993, 393/1994, 178/1995, 773/1995 a 20/1997, ve znění pozdějších změn,
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Proces realizace podle ekologické smlouvy zajišťuje Ministerstvo financí, jakožto zadavatel ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nabyvatel a Ministerstvo životního prostředí, které je v procesu odborným garantem vydávajícím závazná stanoviska k jednotlivým procesním krokům realizace. Při odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací je zpravidla postupováno podle priorit, které stanovuje Ministerstvo životního prostředí.

Vzájemnou spolupráci, postupy a procesní zásady upravuje závazná Směrnice FNM ČR (nyní Ministerstva financí) a Ministerstva životního prostředí pro řešení ekologických závazků při privatizaci:

 

Metodika postupu řešení ekologických škod

Převzato ke dni 30.12.2005, zdroj: FNM

 

Doporučované

Nejčtenější