Novinky

FNM se proti exekuci odvolá

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Fondu národního majetku (FNM) bylo dne 26. 10. 2004 doručeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2, kterým soud proti FNM nařídil exekuci pro uspokojení pohledávky společnosti PETRCÍLE s.r.o. Obvodní soud pro Prahu 2 současně vyslovil, že exekuce se odkládá až do právní moci rozhodnutí v soudním řízení před Městským soudem v Praze, ve kterém se FNM domáhá zrušení rozhodčího nálezu.

Městský soud v Praze také dne 11. 5. 2004 vydal usnesení, kterým odložil vykonatelnost předmětného rozhodčího nálezu až do skončení řízení o žalobě, kterou se FNM domáhá zrušení rozhodčího nálezu. Společnost PETRCÍLE s.r.o. rozhodnutí o odkladu vykonatelnosti rozhodčího nálezu akceptovala a nepodala proti němu odvolání.

FNM proto napadne usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 o nařízení exekuce u Městského soudu v Praze odvoláním, ve kterém se bude domáhat zamítnutí návrhu na nařízení exekuce, a to právě s odkazem na usnesení Městského soudu v Praze o odkladu vykonatelnosti rozhodčího nálezu.

Petra Krainová
Mluvčí FNM ČR

Doporučované

Nejčtenější