Novinky

FNM podal žalobu na zrušení rozhodčího nálezu

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Dnes, 6.5.2004, podal Fond národního majetku ČR (FNM) u Městského soudu v Praze návrh na odložení vykonatelnosti rozhodčího nálezu a současně žalobu na jeho zrušení.

Podle názoru FNM je rozhodčí nález v rozporu se Zákonem č.216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Jedním z důvodů je fakt, že rozhodčí senát, který věc rozhodoval, byl ustanoven pro zcela jiné rozhodnutí, a to pro rozhodnutí ve sporu o určení neplatnosti odstoupení od smlouvy o prodeji a koupi akcií. Z tohoto důvodu nebyla, podle mínění FNM, dána pravomoc tohoto rozhodčího senátu k projednání nároku na náhradu škody.

Podle nálezu rozhodčího senátu ze dne 30.4.2004 Fond národního majetku jako majoritní akcionář společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. (nyní ISPAT NOVÁ HUŤ a.s.), porušil ujednání Smlouvy o prodeji a koupi akcií uzavřené mezi FNM a společností Petrcíle a.s. a v souvislosti s tím má uhradit společnosti Petrcíle náhradu škody ve výši 2,05 mld. Kč.

Petra Krainová
Mluvčí FNM ČR

Doporučované

Nejčtenější