Novinky

FNM napomáhá rozvoji občanské společnosti

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Fond národního majetku ČR (FNM) rozdělil v letošním roce nadacím a nadačním fondům celkem 500 miliónů korun. Celkem tak FNM na financování neziskového sektoru uvolnil již 2,133 miliardy korun. FNM tyto prostředky rozděluje prostřednictvím tzv. Nadačního investičního fondu (NIF), ve kterém se shromažďují finance získané z privatizací státem vlastněných společností.

FNM tak napomáhá rozvoji občanské společnosti v České republice a podporuje aktivity neziskových společností, ať už například v oblasti péče o postižené děti i dospělé, prevence sociálně patologických jevů, zlepšování životního prostředí, kvality života, či v oblasti rozvoje kultury a sportu.

Převod peněžních prostředků provede FNM dle usnesení vlády (č.18 ze dne 18.ledna 2003) v případě, že částka na účtu NIF přesáhne 200 mil. Kč.
Rozdělení finančních prostředků vychází z bodového hodnocení jednotlivých nadací schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

V roce 2004 uvolnil FNM pro nadace a nadační fondy 500 mil. Kč, z toho například získaly:

Český fond umění 10,1 mil. Kč
Český hudební fond 11,1 mil. Kč
Český literární fond 10,5 mil. Kč
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 10,5 mil. Kč
Nadace Dětský mozek 10,5 mil. Kč
Nadace Javorník 5,3 mil. Kč
Open Society Fund Praha 12,0 mil. Kč
Nadace Preciosa 11,0 mil. Kč
Nadace rozvoje občanské společnosti 11,5 mil. Kč
Nadace zdraví pro Moravu 4,7 mil. Kč
VDV Nadace Olgy Havlové 10,8 mil. Kč
Nadace Terezy Maxové 9,6 mil. Kč
a další

Petra Krainová
Mluvčí FNM ČR

Doporučované

Nejčtenější